כניסה לרשומים

מאמר- זיכרון- עיקרון הרצף

זיכרון (עיקרון הרצף)

על מנת להבין את נושא הזיכרון עליו אדבר, יש צורך להבין את המערכת השלמה לתוכה הוא משתלב, והיא מערכת הקואורדינציה = הפרדות (תאום הרמוני).
שילוב ותאום בו זמני והיכולת ליצור הפרדות  בין ארבעת המערכות הבאות:
1. גופנית אוטונומית. פעולות שאינן מכוונות באופן מודע (לב, תנועת המעי, הזעה וכו').
2. גופנית רצונית (שרירים רצוניים).
3. חשיבתית - יכולת החשיבה הרציונאלית- דמיון, דיבור, סדר וארגון וכו'.
4. רגשית.
כל המערכות הנ"ל אמורות לתפקד ללא קושי במקביל! הבעיות נוצרות כאשר האדם אינו יכול לקיים ריכוז - חשיבתי, מוטורי רצוני (גס או עדין) מוטורי רפלקסיבי ורגשי כתוצאה מהסחות דעת שונות שנובעות מאחת או מכלל המערכות הנ"ל.

הפרעה מוטורית רפלקסיבית:
עצירה או התדרדרות באחת מן המערכות הרפלקסיביות במהלך פעולה חשיבתית, מוטורית או רגשית.למשל - עצירת נשימה במהלך כתיבה.

הפרעה מוטורית רצונית:
עצירה או התדרדרות של פעולה מוטורית כתוצאה מפעולה קוגניטיבית או רגשית.למשל- ירידה ברמת ריכוז בנהיגה כתוצאה מניהול שיחה (חשיבה) או מחוויה רגשית (טובה או רעה).

הפרעה רגשית:
למשל, דימוי עצמי נמוך, תסכולים, כעס וכו' בעקבות יכולות פגועות במערכות האחרות.
זיכרון - עיקרון הרצפים (חשוב מאד לדעת כי דוגמא זו הינה חלק קטן מאד מן המערכת)
אחת מן המערכות אשר  מטופלות בשיטה מתוך מכלול הקואורדינציה (הנראה להלן)  הינה יכולת הזיכרון הן לטווח ארוך והן לקצר.
יכולת הזיכרון של האדם יכולה להשתבש עקב גורמים שונים. אנו בשיטה נוגעים (בעיקר) בארבעה: רגשי, מתמטי, זמן, ומקום (מרחב). המערכת באה לידי ביטוי ביכולתו של אדם לזכור ולבצע מספר מערכות ו/או פעולות בו זמנית לאורך סדר וזמן מסוים (קצר/ ארוך) כאשר שלושת החלקים הנ"ל פועלים בהרמוניה וללא יצירת מתחים והפרעות. במידה וישנן לקויות באחד או יותר מן החלקים הנ"ל, על המטפל לבודד את אותו החלק ובעזרת גירויים שונים לפתור את בעיות הקואורדינציה הרלוונטית שגורמת לקושי.

הרחבה על חלקי הזיכרון:
1. רגשי - היכולת לזכור לפעול על פי רצף המתבקש גם בעת עליית הפרעה רגשית (חיובית או שלילית)
2. מתמטי - היכולת לפעול גם בעת עליית הצורך בפעולה חשבונית.
3. זמן - היכולת לזכור גם אחרי מעבר של פרק זמן מסוים. (קצר/ ארוך)
4. מקום (מרחב) - היכולת לזכור את המיקום המתבקש במהלך אחת הפעולות הקודמות. ברמה גבוהה יותר- יכולת הזיכרון במהלך שינוי מקום/ מרחב. כלומר- לילד ניתן התרגיל באזור אחד אך עליו לבצעו באזור אחר ובסופו של דבר לחזור למקום הראשון.
דוגמא לתרגול מערכת זיכרון אצל ילד מעל לגיל 6: (פעמים רבות אנו מתחילים מרצף של 2 תרגילים בלבד) לילד ניתנות רצף פעולות (בין 4 ל-5) אשר מכילות תרגילים המקיפים את כל חלקי מערכת הזיכרון.
למשל:  א. הילד יתבקש לקפוץ 15 קפיצות בצד הימני של החדר (מתמטי)
          ב. לגשת ולמלא חצי כוס מים (מתמטי + שנוי מקום/ חדר)
          ג. לשחק משחק אהוב על הילד לאורך 3' דקות כאשר הוא יופסק על ידי (רגשי- טוב- המשחק, ורע - הפסקת המשחק)
          ד. לחזור לשבת ליד השולחן ולעשות את הדף האדום (לידו נמצא דף צהוב וסגול)
רצף זה נאמר לילד בצורה ברורה, הוא חוזר עליו ולאחר מכן עליו לזכור ולבצע את סדר הפעולות הנ"ל ללא עזרה.
במהלך סדר הפעולות נבחן האם נתקל הילד בקשיים, ואם כן- באילו מהן נתקל
למשל:
רגשי - התחיל את רצף הפעולות במשחק (פעולה שלישית) היות ופעולה זו נגעה בהיבט רגשי והסיחה את דעתו מכל היתר.
מתמטי - לא זכר כמה קפיצות עליו לקפוץ ו-או כמה עליו למלא את הכוס או מהו חצי.
מקום / מרחב - האם שינוי המקום גרם לשיבוש ברצף הפעולה.
זמן - בחלוף פרק זמן מסיום לא זכר מה עליו לבצע (למשל אחרי 5' דקות).

כותרת טופס התחברות
להרשמה
כפתור סגירה