כניסה לרשומים

אוטיזם

אוטיזם

תסמונת האוטיזם הינה הפרעה התפתחותית מקיפה, המופיעה  בדרך-כלל בשלושים ושישה חודשי החיים הראשונים (Dsm III).  לוקים בה כארבעה או חמישה ילדים מכל עשרת אלפי ילדים, רובם  סובלים גם מפיגור ורק ל- 5% עד 30% מנת משכל בטווח הנורמלי (DEMYER 1975).
הפרעת האוטיזם מאופיינת בליקויים איכותיים בשלושה תחומים:
אינטראקציה חברתית הדדית, תקשורת מילולית ולא מילולית והתענענות ופעילויות מוגבלות.

ישנם אפיונים נלווים הכוללים:
ליקויים בפעילות הדמיון, התנהגויות  טקסיות וסטריאוטיפיות וסטיות או עיכובים התפתחותיים בקוגניציה, בשפה, במחוות ובתנועות, בעיות באכילה, בשתייה, בשינה ובתגובות לקלט תחושתי. כיום גוברת ההסכמה שמדובר בליקוי ביולוגי מסוים הבא לידי ביטוי במשך השנים הראשונות לחיים ( GILLBERG& COLEMAN 1985 ) . אטיולוגית, עדיין  אין ההפרעה ברורה, מחקרים אחרונים מצביעים על השפעות גנטיות  אבנורמליות ביוכימית ונוירוכימית ואבנורמליות נוירופיסיולוגית הכרוכה בהפרעות בוויסות סנסורי. 

הפרעה סנסורית:
הפרעה תחושתית יכולה להיות גירוי סנסורי ספציפי, כתוצאה מפגיעה במערכות הסנסוריות (תחושתיות) עצמן, או ברמה של  אינטגרציה חושית כתוצאה מפגיעה בתפקוד המוח. קליטה לקויה של גרייה סנסורית תוביל לקבלת אינפורמציה עמומה ומוטעה מהגוף או מהסביבה, והתוצאה תהיה, תגובה לא יעילה שתגרום לתסכול וכישלונות במקום הנאה. 

ממצאים פתולוגיים ונוירולוגיים במוחו של הילד עם אוטיזם: 
אוטיזם מופיע בשכיחות גבוהה יחד עם תסמונות של הפרעות מוחיות  (FOLSTEIN AND RUTTER ,1977) כאשר קיים מתאם ברור במיוחד עם פיגור שכלי. ככל שעוצמת האוטיזם עולה גם המתאם עם הפיגור השכלי עולה. נמצא קשר אורגני ותורשתי. במחקרי אחים נמצא, שהסיכוי לילד שני עם אוטיזם עולה  פי 50 לעומת האוכלוסייה הרגילה. אצל 82% מן התאומים הזהים נמצאה הפרעה בשפה ו/או הפרעה קוגניטיבית (FIRTH ,1989). 

הליקויים הבאים לידי ביטוי אצל אנשים עם אוטיזם בתחום החושי:
א. קושי ברישום במוח או זיהוי מקור הגירוי.
ב. קושי בעיבוד או וויסות מידע סנסורי.
ג. קושי בשליטה, וויסות. נראה כאילו מגיבים "הכל או לא כלום".
ד. קושי בפרוק הגירוי למנות קטנות ולכן כל גירוי גורם לתגובת בהלה או "העלמות". ה. זמן ותדירות התגובה שלהם נמוך מהנורמה. 
אנשים עם אוטיזם מעדיפים להגיב לגירויים קרובים לגוף כמו מגע, טעם או ריח  ומתעלמים מגירויים רחוקים מהגוף כמו שמיעה וראיה.  תפקוד יעיל דורש קליטת מידע, ארגונו ויישומו בפועל. קשה לקלוט מידע  וליישמו כאשר העולם כל הזמן משתנה.
מידע סנסורי מגיע בצורה בלתי צפויה  לילד עם אוטיזם מכל הבחינות:
מקום, עוצמה, משמעות המשתנה מפעם לפעם, וכן בארגון המידע למשהו בעל משמעות. התוצאה עלולה להיות חוסר התפתחות  תפיסה תקינה וקושי להתמודד עם החיים בעולמנו (HUEBNER ,1992).

כותרת טופס התחברות
להרשמה
כפתור סגירה